Mix-Arena.eu - Gaming portál

ÚVOD SERVERY FÓRUM ADMIN TEAM BANLISTY E/VIP VÝHODY Přihlásit se
Steam Group
Mix-Arena.eu
454
ČLENOV
8
V HRE
19
ONLINE
Číst téma
-
Pravidla Jailbreak
J3zZuSs
Pravidla pro naše JailBreak servery


Příchodem na daný server hráč automaticky souhlasí se všemi pravidly, které má server stanovené. Neznalost pravidel hráče, se tím pádem se neomlouvá.


Pravidlá pre Simona

(1.) Simon nesmie meniť pravidlá behom atrakcie / hry.
(2.) Simon nesmie spustiť box ak je Vodca gangu.
(3.) Simon musí urýchliť kolo keď bude 1:00 do konca kola. (aby hráči dlho nečakali)
(4.) Simon nemôže dávať nezmyselné či nesplnitelné príkazy.
(5.) Simon je povinný vždy vopred ohlásiť daný mód než ho zapne na určitý čas.( Príklad: Mod Furien zapnem 6:30)
(6.) Simon je povinný svoj príkaz zopakovať, ak ho niekto prepočul alebo zle rozumel.
(7.) Simon ma zakázane zakazovať pustite myš musí povedať pustite klavesnicu nemože zakazovat aj myš (přikazy typu budete se dívat na mě jsou povolené!)
(8.) Simon má zakázané nadržovať väzňom či určitému väzňovi.
(9.) Simon nesmie zakázať nakupovanie predmetov vo väzenskom obchode (shop).
(10.) Simon nesmie dávať samovražedné príkazy.
(11.) Simon musí povedať "Pôjdete do boxu ku/k zadnej stene."
(12.) Príkazy musia byť zrozumiteľné a zmysluplné pre ostatných, ak väčšina väzňov nerozumie, dozorca bude presunutý k väzňom.
(13.) Ak Simon chce aby išli väzni hore NA stenu, musí ich jasne vyzvať k splneniu tomuto príkazu. (Príklad: Pôjdete hore na zadnú stenu.)
(14.) Pri poslednej reakcii s nevýhodou Simon nemôže zabiť posledného hráča. (SMRŤ NIE JE NEVÝHODA)
(15.) Simon nesmie spustiť náhodu ked posledný 2 väzni naživu, či reakcie.
(16.)
Simon môže dávať príkazy CT (CT pôjde s VD... atď
+Zákaz slovičkárenia, väzeň musí splniť riadne úlohy Simona.(Mezi slovíčkaření se bere pojem např. Poslední reakce na postavit se,stoupnout si,toto apod.
(17.) Úlohou Simona je hráčov zabaviť, v žiadnom prípade sa ich rýchlo zbaviť. (kreativita Simona sa cení)
(18.) Pokiaľ bol hráčovi udelený FK, povinnosťou Simona je udeliť danému hráčovi na začiatku nasledujúceho kola VD (pri 3 alebo viac FK sa nasledujúce kolo udeľuje HVD).
(19.) Je zakázáno zneužívání nebo volné pouštění karaoke.
(20.) Simon může ukončit hráči VD pouze v případě že zůstává jen jeden vězen naživu.
Příkaz ruší zákaz, Zákaz neruší příkaz!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidlá pre Dozorcov
(Pravidla pre dozorcov platia aj pre Simona)

(1.) Dozorcovia si musia striedať Simona.
(2.) Dozorcovia musia mať funkčný mikrofón.
(3.) Dozorcovia nemôžu bezdôvodne zabíjať hráčov.
(4.) Dozorcovia musia strážiť Simona, takže žiadne behanie po mape atd... (pokiaľ CT nestráži VD)
(5.) Dozorcovia nesmú spolupracovať s väzňami. (napr. hádzanie zbraní)
(6.) Dozorcovia nesmú skákať do reči Simonovi. (iba v prípade ohrozenia života)
(7.) Dozorcovia nesmú brať zbrane určené pre väzňov. (tzv. zabraňovanie vzbure)
(8.) Dozorcovia nesmú používať tlačidlá pre Simona, pokiaľ im Simon nedovolí.
(9.) Dozorcovia nesmú bezdôvodne hádzať granáty, či vydávať akýkoľvek hluk.
(10.) Dozorca nesmie kaziť a narúšať hráčovi PP (posledné prianie) myslene ,,selfkill”.
(11.) Dozorca nemôže zabiť posledného väzňa dokiaľ si nevyberie PP. (dokiaľ ho väzeň nenapadne)
(12.) Dozorca je povinný zapnúť mikrofon T pokiaľ si to želá. (týka sa FK, demencie CT). Ak T bude klamať, dozorca ho môže zabiť.
(13.) Zákaz prehadzovať zbrane.
(14.) Zabíjať hráčov pri reakciách má povolené len Simon, ak nestanový Simon inak.
(15.) Ak Simon zomrie alebo sa odpojí, musí byť nahradený iným dozorcom. (príkazom /simon)
(16.) Ak väzeň zoberie zbraň bez vlastného pričinenia, dozorca mu musí dať čas na odhodenie.
(17.) Simon má povinnosť riadiť hru, ostatní dozorci musia poslúchať jeho pokyny/príkazy.
(18.) Simon ma zakázane zakazovať pustite myš musí povedať pustite klavesnicu nemože zakazovat aj myš
(19.) Povinnosťou dozorcu je brať Simona a dávať rozkazy (/simon).
(20.) Príkazy dáva iba Simon.
(21.) Mŕtvi dozorcovia nesmú radiť a prezrádzať polohu živých hráčov.
(22.) Pri poslednej reakcii zabíja len Simon, ak nepovie inak.
(23.) Pri PP nesmú ostatní dozorcovia zasahovať do duelu.
(24.) Dozorca má zakázané zasahovať do módu, ktorý je určený len pre Väzňov.
(25.) Dozorca má povolené ísť na CT zónu, len ak je spojená so zbrojnicou. (Len pri HVD)
(26.) Dozorca má zakázané sa približovať blízko k väzňovi pri HVD / VD.

Dozorca má právo zabiť väzňa, len ak

väzeň úmyselne zoberie akúkoľvek zbraň.
väzeň neoprávnene hodí / vezme hocijaký granát.
väzeň neposlúchne priamy rozkaz simona.
väzeň si doplňuje vestu alebo HP pomocou CT doplňovača.
väzeň bez povolenia vstúpi do CT zóny, či stlačí CT tlačidlo.
väzeň pristúpi k dozorcovia na takú vzdialenosť, z ktorej je už schopný dozorcu napadnúť.
väzeň prehrá hru.
väzeň bez dovolenia zabil akýmkoľvek spôsobom iného väzňa.
väzeň svieti na červeno, čo znamená, že napadol dozorcu a je hľadaný. (neplatí pri označenom hráčovi, pri boxe na mieste )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidlá pre Väzňov

(1.) Pri reakciách je zakázane robiť niečo iné, ako Simon určí/povie.
(2.) Pokiaľ Simon umrie a nie je vybraný nový Simon, môžu si robiť čo chcú (rušia sa všetky príkazy a zákazy)
(3.) Je zakázané opúšťať miesto určené Simonom.
"Pôjdete do boxu ku zadnej stene."
(4.) Príkazy Simona musia byť plnené priamo a bez zdržiavania (do 2 sekund).
(5.) Pohybovať sa pred zbrojkou počas HVD v čase vzbury je na vlastné riziko.
(6.) Otváranie dveri do zbrojky je zakázané! (za to je kill)
(7.) Väzni nesmú chodiť do CT zóny, ale aj blokovať CT zónu.
-- CT zóny sú priestory tlačidlá, šachty, zbrojnica, plošiny,schody odkiaľ CT strážia T - hradby, veže, klietky.
(8.) Väzni musia počúvať Simona, za neuposlúchnutie môžu byť zabití.
(9.) Väzni nesmú používať CT tlačidlá a veci určené pre CT. (ak má väzeň voľný deň, môže sa hrať s atrakciami)
(10.) Zákaz slovíčkarenia, väzeň musí splniť riadne úlohy Simona.
(11.) Väzni nesmú pri Boxe využívať strelné zbrane proti vlastným hráčom, pokiaľ to Simon nedovolí.
(12.) Väzni majú zakázané pri herných módoch podvádzať.
(13.) Väzni majú zakázané útočiť na CT, ak je v grabe!"
(14.) Väzni majú zakázané brať akékoľvek zbrane (platí aj pre granáty,flashe,vestu), ktoré nepatria k atrakcii.
(15.) Zákaz bugovať sa cez textúru cely.(trestáno banem)
(16.) Mŕtvi väzni nesmú radiť kdo má zbrań alebo prezrádzať polohu živých hráčov.(trestáno banem) -- Nové pravidlo!
(17.) Väzeň nemôže napadnúť jednotlivého dozorcu, ak tak urobí (strelí alebo boxne), automaticky sa stáva hľadaným a dozorci majú právo hráča zabíť.(Neráta sa ak je boxovanie na mieste.
(18.) Pokiaľ si väzeň kúpi VD predtým, než simon ohlási mod, simon môže tento mod spustiť. (odporúčame si VD kupovať zo shopu po otvorení cel).
(19.)Vězen může po napadnutí/zabití ct podplatit dozorce a ztratí tím hledanost.Pokud ale např. vyběhne z boxu,napadne dozorce a ihned po napadnutí Podplatí dorozce může se stát že CT nestihne zareagovat a vězen dostane kill.V takové situaci se to nedá brát jako FK.(Podplácení dozorců se doporučuje např. při HVD)
(20.)Pokud hráč s VD bude dělat animace před otevřením cel a Simon/CT ho zabijí protože nepůjde vidět označení,VD nemusí být další kolo nahrazeno!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidla pre VD / HVD

(1.) Väzni sa pred zbrojnicou pohybujú pri vzbure na vlastnú zodpovednosť. Pri zabití nebude mať udelené VD.
(2.) Dozorcovia môžu zabíjať väzňov, ktorí sú hľadaní , držia zbraň.
(3.) Väzni môžu voľne behať po mape, a neplniť príkazy/zákazy Simona.
(4.) Pokiaľ hráč z VD príde do klietky, v ktorej je Simon z ostatnými hráčmi, alebo na atrakcii, kde zrovna prebieha normálne kolo Simon je povinný ho upozorniť aby opustil priestor ak ta neurobí zapája sa do hry a stráca volný deň.
(5.) Neuposlúchnutie Simona na výzvu” zapojiť sa do hry”, bude daný hráč zabitý.
(6.) Hráčovi s voľným dňom je zakázane narušovať hru Simona, stláčať tlačítká v boxe, a podobne.
(7.) Hráč, ktorý získa VD z PP a spustí HVD tak simon je povinný udeliť VD hráčovi ďalšie kolo. (NEW)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidlá pri módoch

(1.) Je zakázané dávať mód, keď dozorca alebo väzeň dal kill / zabitie alebo keď je VD a vodca gangu.
(2.) Pri móde je zakázaná existencia v celách a šachtách.
(3.) Pri móde sú hráči povinní plniť cieľ kola, ktorý im mód udelí.
(4.) Pri móde je zakázané využívať vozidlá, gravitáciu alebo iné zvýhodnenia čo sa nachádzajú na mape.
(5.) Pri všetkých módoch okrem schovka,chicken je zakázane campenie a existencia na zle dostupných miestach (zle dostupné miesto je také, na ktoré vedie priechod, ktorým prejde naraz iba jedna osoba).
(6.) Dozorci môžu kempiť pri mode prestrelka, sparta a zombie(nikoliv však ve zbrojce).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidlá špeciálnych hier:

Hra na Simona
Hra začína slovami "Zahrajeme si Simona" alebo “Zahrajeme si na Simona”.. končí slovami "Simon ukončuje/ruší Simona" alebo “Simon hovorí koniec Simona”.
Všetky príkazy Simona musia začínať slovami "Simon hovorí". Ak príkaz začne inak, väzeň ich nesmie vykonať.
Simon môže Simona premenovať na akékoľvek iné slovo.
Simon nesmie používať zdrobnenilé slová Simon, ani iné slova, ktoré znejú podobne ako slovo Simon (prípadne slovo, na ktoré bolo Simon premenovaný).
Pri začatia hry a ukončenia hry na Simona sa všetky príkazy a zákazy automaticky rušia, nestanovil Simon inak (pri začatí- "Simon hovorí: všetky príkazy a zákazy platia", pri ukončení - "Všetky príkazy a zákazy platia"Wink.

Prvá a posledná reakcia
Pri prvej resp. poslednej reakcie zomrie väzeň, ktorý vykoná povel Simona ako prvý resp. posledný (ak Simon nepovie inak).
Ak vykonajú väzni iný príkaz, než bol zadaný, môže ich Simon zabiť (v prípade, že Simon tento príkaz pred tým zakázal).

Jánošík
Jeden z hráčov určeným Simonem si čupne (bude Jánošíkom) a ostatní väzni ho musí preskočiť, bez toho že by sa ho dotkli.

Hlavné mestá (Schody do neba/pekla)
Simon položí otázku na hlavné mesto konkrétneho štátu, vyhráva prvý väzeň, ktorý dané mesto napíše do chatu, a to bez gramatických chýb (povolené je vždy český, slovenský i originálny názov).


Pravidlá pre Staviteľa
Staviteľ nesmie blokovať prístupové cesty.
Staviteľ nesmie využívať bloky na prospech tímu.
Staviteľ nesmie využívať hráčov k testovaniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňujúce pravidlá
(1.) Je zakázané používať prezývky so slovesom príklad – Skočte, Hráč s označením VD atď.
Je zakázané si doplňovať život alebo vestu pri všetkých módoch (prestrelka) a poslednom prianí alebo bugovať zbrane cez stenu.
(2.) Mrtví hráči mají zakázáno radit a jakkoliv napomáhat živým věznům.
živí vězni nesmí prozrazovat polohu jiného živého vězně pokud ho k tomu simon nevyzve.
(3.) Zákaz vynášení atrakcí (pro všechny).
(4.)Simon/CT mají zakázáno narušovat hru svítěním nebo blíkáním baterky.(Při modech jako je noční schovka je baterka dovolená)
(5.)Využívání BunnyHopu, sgs, apd. nebo nabírání rychlosti za pomocí scriptu není povoleno(nevztahuje se to na bhop atrakce a bhop z ct shopu).
(6.)Úmyslné blokování se považuje za kazení hry ostatním hráčům.
(7.)Úmyselný teamkill je zakázaný a trestá sa banom

[Trestá se banem]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovník pojmov
Open - Otvorenie ciel.
FreeKill (FK) - Dozorca zabije väzňa v nesúlade s pravidlami. (zakázané)
TeamKill (TK) - Ak väzeň zabije iného väzňa v nesúlade s pravidlami. (zakázané)
FreeAttack (FA) - Ak dozorca zaútočí na väzňa v nesúlade s pravidlami. (zakázané)
Voľný deň (VD) - Počas VD má väzeň právo na pohyb po mape, ale musí dodržiavať pravidlá.
Posledné prianie (PP) - Ak ostane posledný väzeň a vyskočí mu tabuľka na výber duelu.
Výhoda - Výhoda je dočasné lepšie postavenie hráča v hre. Simon môže dať väzňovi možnosť výberu výhody.
Nevýhoda - Nevýhoda je dočasné znevýhodnenie hráča zhoršením podmienok danému jedincovi.

i.nahraj.to/f/1Nc1.png
Přejděte na fórum:
TeamSpeak 3
ts3
Mix-Arena.eu ^TeamSpeak 3

Napoj se na náš TeamSpeak.
IP: 81.0.217.180:6718
Anketa
Jaký byl pro vás rok 2017 ?
Pre hlasovanie sa musíš prihlásiť.

Celkem dobrý.
48%
Skvělý, zatím nejlepší vůbec !
11%
Nic moc, snad bude nový rok lepší.
30%
Nejhorší rok co jsem zažil !
12%
Hlasy: 103
Hlasování vytvořeno dne: 02.01.18
Zobrazit starší ankety
Online mini-chat
Pro přidávání zpráv do chatu musíte být přihlášeni.
23-01-2018 23:31

Ez money *Kappa*
23-01-2018 23:28

Jj ale freedownload nějaky Grin krom toho on psal že ty asi těžko něco napawníš, což znamená že jen stahuješ free mody a prodáváš to hlupákům, nebo jak to máme brát? *Kappa*
23-01-2018 22:56

Mam jb mod neboj
23-01-2018 22:22

Shermanko ti napawní velké víš co Grin
23-01-2018 22:08

http://www.mix-ar...lookup=420 Tuším, že Lao se zabývá pluginy, mody a modifikací na 1.6ku. Udělá ti aj na míru.
Poslední přihlášení

Hosti Online1
Registrovaní uživatelé0
Celkem uživatelů3,024
Nejnovější uživatelEx0

Legenda: Majitel, Vedení, Cs 1.6 Admin, Hl.SA, CS:GO Admin, Moderátor, Global Admin, TS3 Správce, TS3 Admin, CheatHunter, Grafik, MC A-Team, MC Správce, Sponzor,
Hlasování + odměna
czech-craft.eu - Hlasuj pro náš server
Partneri